Giải báo chí toàn quốc về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi là Giải thưởng cao quý do Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức, trao tặng hàng năm cho các các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên, các cộng tác viên, thông tin viên của các cơ quan thông tấn báo chí có tác phẩm báo chí xuất sắc với nội dung được đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép.

Giải thưởng khuyến khích những người làm báo có nhiều bài viết hay về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, đời sống giới trẻ; tạo sự quan tâm của các cấp, các ngành, xã hội đối với công tác giáo dục, bồi dưỡng và phát huy thế hệ trẻ.

Kết hợp việc tổ chức Giải thưởng với đẩy mạnh tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI. Thông qua Giải thưởng để tập hợp các tác phẩm báo chí hay, viết về các mô hình, hoạt động, công trình thanh niên, tấm gương thanh thiếu niên tiêu biểu. Giải thưởng đảm bảo tính lan tỏa, thiết thực, hiệu quả.

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

BẢO TRỢ TRUYỀN THÔNG

BÁO TIỀN PHONG

BÁO THANH NIÊN

BÁO SINH VIÊN VIỆT NAM

TẠP CHÍ THANH NIÊN

CỔNG TTĐT TW ĐOÀN

CỔNG THÁNH GIÓNG

TRANG TTDT SỰ KIỆN 24H

CTCP OPP VIỆT NAM

ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

Tất cả các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên, các cộng tác viên, thông tin viên của các cơ quan thông tấn báo chí có tác phẩm báo chí với nội dung nêu trên được đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép đều có thể gửi dự Giải.

Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ thư ký không được tham gia Giải thưởng

NỘI DUNG TÁC PHẨM DỰ THI

 

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐOÀN TOÀN QUỐC LẦN THỨ XI

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI: những cách làm hay, mô hình, nhân tố mới, những ý tưởng sáng tạo trong triển khai thực hiện; khó khăn, vướng mắc, kinh nghiệm và đề xuất giải pháp trong thời gian tới.
 
Read more
 

VIỆC THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

Triển khai các giá trị tiêu chí, chuẩn mực trong hành vi, lối sống, ứng xử của thanh thiếu nhi theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước của cán bộ đoàn chủ chốt các cấp; gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác; các hoạt động của tuổi trẻ hưởng ứng kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; các mô hình mới trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05 trong thanh thiếu nhi.

 
Read more

 CÔNG TÁC GIÁO DỤC LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG, ĐẠO ĐỨC,     LỐI SỐNG VĂN HÓA

Công tác tuyên truyền, học tập và vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, của Đoàn vào thực tiễn công tác và đời sống thanh niên; thực trạng và giải pháp giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức cảnh giác cách mạng cho đoàn viên, thanh niên; vai trò của Đoàn trong công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; triển khai các đợt sinh hoạt chính trị gắn với dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước; cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, những tấm gương tiêu biểu trong cuộc sống…

 
Read more

TRIỂN KHAI CÁC PHONG TRÀO, CHƯƠNG TRÌNH

Triển khai các phong trào hành động cách mạng, các chương trình đồng hành với thanh niên của nhiệm kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI: đi sâu vào các lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sáng tạo, khởi nghiệp, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm an toàn giao thông, an sinh xã hội; các hoạt động chăm lo, hỗ trợ các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp, thiết thân của thanh niên, góp phần phát triển thanh niên toàn diện, khẳng định vai trò của Đoàn trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên.

 
Read more

CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐOÀN

Trọng tâm là vấn đề chất lượng cán bộ đoàn, chất lượng cơ sở đoàn, đổi mới mô hình và tổ chức hoạt động của Đoàn; việc thực hiện một số chủ trương mới trong công tác xây dựng Đoàn (chủ trương 1+2, 1+1, xây dựng tổ chức cơ sở đoàn “3 chủ động”); cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”; các vấn đề mới đặt ra đối với công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên trong giai đoạn hiện nay, nhất là trong thanh niên công nhân, thanh niên Việt Nam ở ngoài nước, thanh niên trong khu vực đặc thù; triển khai cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu”, chăm lo cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, khu vực vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo; tham gia giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến trẻ em, đặc biệt là phòng chống bạo lực học đường, phòng chống tai nạn thương tích và bạo hành, xâm hại trẻ em.

 
Read more

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO TTN

Việc triển khai thực hiện Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018 với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo” (từ 01/6/2018 đến nay), năm 2019 với chủ đề “Năm Thanh niên tình nguyện”: các giá trị mới của phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Thanh niên tình nguyện”, nội hàm của phong trào giai đoạn mới, đổi mới phương thức triển khai phong trào, các giải pháp thúc đẩy phong trào giai đoạn mới; hoạt động sáng tạo của thanh thiếu nhi trên các lĩnh vực; hình ảnh thanh niên tình nguyện trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, các hoạt động tình nguyện cao điểm, tại chỗ, thường xuyên, đột xuất…

 
Read more