GIỚI THIỆU

Giải báo chí toàn quốc về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi được Ban Bí thư Trung ương Đoàn tổ chức thường niên hàng năm đúng vào dịp kỷ niệm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam nhằm:

– Khuyến khích những người làm báo có nhiều bài viết hay về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, đời sống giới trẻ; tạo sự quan tâm của các cấp, các ngành, xã hội đối với công tác giáo dục, bồi dưỡng và phát huy thế hệ trẻ.

– Kết hợp việc tổ chức Giải thưởng với đẩy mạnh tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI. Thông qua Giải thưởng để tập hợp các tác phẩm báo chí hay, viết về các mô hình, hoạt động, công trình thanh niên, tấm gương thanh thiếu niên tiêu biểu. Giải thưởng đảm bảo tính lan tỏa, thiết thực, hiệu quả.